• الوارهای بلوط اروپایی و زبان گنجشک ( Ash ) کانادایی

  انواع الوار و روکش های چوبی
 • تامین مستقیم چوب از مبدا

  انواع چوب و الوار های چوب
 • الوار چوب های خاص افریقایی

  انواع الوار چوب
 • موجودی و سرعت بالای تامین

  انواع الوار و روکش های چوبی

تامین انواع الوار و روکش چوب‌های

اروپایی، امریکایی و افریقایی

در گستره مختلفی از انواع چوب ها در سایز‌ها  و گرید‌های مختلف

مناسب جهت ساخت سازه های چوبی

نما ، دکینگ و پله های چوبی

روکش طبیعی چوب و روکش های فرآوری شده