نوشته‌ها

درخت سدار لبنانی

سدار لبنانی گونه بومی منطقه مدیترانه می‌باشد. دو گونه سدار در این م…