نوشته‌ها

درخت دوسی، چوبی مقاوم از جنگل های افریقا Doussie

این گونه چوب که بومی افریقا می‌باشد، به انگلیسی با نام Afzelia و به…