نوشته‌ها

درخت سدار لبنانی

سدار لبنانی گونه بومی منطقه مدیترانه می‌باشد. دو گونه سدار در این م…

درخت دوسی، چوبی مقاوم از جنگل های افریقا Doussie

این گونه چوب که بومی افریقا می‌باشد، به انگلیسی با نام Afzelia و به…