هنگامی که چوب در فضاهای خارج استفاده می‌شود بوسیله نور خورشید، رطوبت و اختلافات شدید دمایی در معرض تخریب قرار می‌گیرد. بنابرین نیازمند محافظت می باشد تا خواص طبیعی خود را حفظ نماید. رنگ چوب ازمو OSMO  نیاز های طبیعی چوب را برطرفن نموده و چوب را در برابر انواع عوامل مخرب محیطی محافظت می نماید، شاید این نوع رنگ ها را بتوان بهترین گزینه برای محافظت از چوب های ترمو، فرآوردی شده و اشباع در حال حاضر دانست. رنگ چوب مخصوص فضای خارج OSMO در طیف های رنگی و کاربری های متنوع جهت محافظت چوب و مصنوعات چوبی در فضای خارج ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد که طی چندین دهه آزمایش تحت تمامی شرایط آب و هوایی کیفیت آن به اثبات رسیده است . این پوشش و رنگ چوب بر پایه روغن طبیعی بوده و دارای ساختار ریز متخلخل است. این ساختار اجازه تبادل رطوبت با محیط اطراف خود را می دهد. این روغن ها چوب را در برابر رطوبت، هوادیدگی و اشعه ماوراء بنفش خورشید UV بسیار مقاوم می نماید.  این رنگ‌ها به هیچ وجه ترک نخورده، پوسته نمی‌کند و تاول نمی‌زند. کاربری آنها آسان است و عمل نو‌سازی و ترمیم چوب نما یا پنجره و درب ، تنها بوسیله یک‌دست پوشش براحتی صورت می‌پذیرد. بافت و ساختار طبیعی چوب را به خوبی آشکار نموده و در هنگام رنگ‌آمیزی حتی در هوای گرم، خشک نمی‌شود.